Foto : youtube

U reakciji FSS navodi se da je „Sportsko udruženje fudbalskih reprezentativaca upisano u relevantni registar Agencije za privredne registre (APR) 2017. godine“.

U Statutu FSS, kao najvišem pravnom aktu srpske „kuće“ fudbala, piše da tri delegata daje Udruženje fudbalskih reprezentativaca, a nigde se ne spominje Sportsko udruženje fudbalskih reprezentativaca. Tri dana pre objavljivanja teksta „Ni u izlogu, ni u radnji“ redakcija Danasa poslala je Savezu putem imejla četiri pitanja: Ko je predsednik Udruženja fudbalskih reprezentativaca, koliko članova broji to Udruženje, koji su kriterijumi za članstvo (da li je to broj odigranih utakmica u nacionalnog selekciji) i na osnovu kog kriterijuma je Udruženje izabralo svoja tri delegata u Skupštini FSS? Na ova pitanja ni do danas nismo dobili nikakav odgovor.

Danima pre objavljivanja teksta pokušavali smo, ali bezuspešno, da kontaktiramo službenika zaduženog za odnose sa javnošću u FSS Milana Vukovića. Dan pre objavljivanja teksta zvali smo generalnog sekretara FSS Jovana Šurbatovića na službeni, kao i na privatni broj telefona, ali smo takođe ostali bez odgovora. Proverom u relevantnom registru APR-a utvrdili smo da ne postoji Udruženje fudbalskih reprezentativaca, što je naziv koji piše u Statutu FSS, i što je napisano u pomenutom tekstu.

Prosto je neverovatno da se smatra „nevažnim“ reč više-manje u nazivu, jer, recimo Đorđe Lazić i Đorđe Pop Lazić, sigurno nisu ista osoba. Te Udruženje iz Statuta FSS, ne može (p)ostati Sportsko udruženje u APR-u.