Foto: Pixabay/ comrade_petruha

Izmenama Zakona o državnim simbolima novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 evra kazniće se za prekršaj pravno lice, ako upotrebi grb i zastavu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Kazne za pravna lica predviđene su od 300 do 20.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000 evra, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra. I pored oštrog protivljenja dela javnosti, premijer Duško Marković je ranije poručio da se radi o praksi demokratskih zemalja i da Vlada neće odustati od predloga, prenose Vijesti.

On je objasnio da će svi moći da vide one koji ne poštuju državne simbole, da će se na stadionu jasno videti ko nije ustao, što je u javnosti protumačeno kao poziv građanima da prijavljuju sugrađane. Novim zakonskim rešenjem je predviđeno da je obaveza opština i javnih ustanova čiji je osnivač država ili opština da istaknu državnu zastavu. Izmenama i dopunama se pomenuti Zakon usaglašava sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje.

Povezani tekstovi