Iz kabineta predsednika Crne Gore to nisu ni potvrdili, nidemantovali.

Dovođenjem Dinkića na mesto savetnika, Đukanović šalje jasnuporuku da će se ključne odluke u ekonomiji donositi u kabinetu predsednika države, a ne premijera, kazao je Medojević.

Skupština Crne Gore je upravo usvojila Zakon o predsedniku, kojim se šefu države daju široka ovlašćenja.

Propisano je da za vršenje stručnih, administrativnih i drugih poslova bude obrazovana sluћba kojom rukovodi generalni sekretar, a kojeg postavlja predsednik na mandat od pet godina.