Diploma za 17 dana 1Foto: Pixabay

U dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala dve godine. Diploma je formalno izdata pre nego što je predata dokumentacija. Bez prisustva ijednom času, za svega sedamnaest dana, u prazničnom periodu, novinarka Žurnala završila je srednju medicinsku školu. Vrlodobrim uspehom. Dokumente je predala 20. decembra 2018. godine.

Overenu diplomu, svedodžbe za sva četiri razreda srednje škole dobila je 3. januara ove godine. Na svoje ime i prezime. Na diplomi Medicinske tehničke škole iz Sanskog Mosta piše da je učenica Azra Omerović upisala “prekvalifikaciju” 22. 11. 2016. godine, da je uspješno okončala školovanje 15. 11. 2018. godine, mesec dana pre nego što je i predala “potrebnu dokumentaciju”.

U svedodžbama piše da je uspešno polagala anatomiju i fiziologiju, higijenu sa zdravstvenom zaštitom, mikrobiologiju, medicinsku psihologiju, zarazne bolesti, patologiju, hirurgiju, farmakologiju i da je “odradila” i praktičnu nastavu. Žurnal je dobio u posed dokumentaciju policijskih i pravosudnih agencija u kojima je navedeno kako se na području Federacije BiH prodaju diplome srednjih škola i da je manje-više, sve u direktnoj vezi sa Centrom za obrazovanje iz Širokog Brijega, iza kojeg stoje biznismeni bliski HDZ BiH.

U dokumentaciji koju poseduje portal navedeno je da su novcem iz Širokog osnivane srednjoškolske i visokoobrazovne institucije širom Federacije, da se u tim ustanovama izdaju sumnjive diplome. Navedena su imena posrednika koji su delovali u određenim gradovima i koji su za novac nabavljali tražene diplome, kao i ime potpisnika diploma. “Naše diplome i uverenja o stručnoj osposobljenosti su priznati kako u BiH, tako i u zemljama Evropske unije”, piše na stranici Centra za obrazovanje odraslih iz Sanskog Mosta.

Upravo tu, diplomu priznatu u BiH i EU, novinarka Žurnala stekla je za 17 dana. Bez prisustva nastavi. Sva dokumentacija na osnovu koje je ekipa Žurnla počela istraživanje, bila je na raspolaganju Tužilaštvu BiH. Ono nije otvorilo istragu, a detalje o umišanosti državnog tužilaštva u ovaj slučaj, Žurnal je najavio da će objaviti u subotu.