Foto: Pixbay / StartupStockPhotos

To je pokazalo online istraživanje o crnogorskom akademskom integritetu koje je od 2017. do 2019. uradila konsultantkinja Saveta Evrope (SE) Sonja Bjelobaba na uzorku od 150 studenata i 131 nastavnika.

Kako prenosi RTCG, ankete su bile anonimne, a u njima je učestvovalo 54 odsto studenata državnog i 46 odsto sa privatnih, kao i 87 odsto profesora sa državnog univerziteta i 13 odsto sa privatnog, pišu Dnevne novine.

Na pitanje da li ste bili učesnik kupovine diplome, oko jedan odsto se izjasnio potvrdno, dok je nešto više, oko 1,5 odsto, reklo da su, takođe, bili učesnici pojave prodaje diplome.

Polovina anketiranih studenata smatra i da je prisutna pojava kupovine diploma, a da se često ili jako često dešavaju slučajevi prodaje diplome odgovorilo je oko 10 odsto profesora i nešto više od 40 posto studenata.

Nešto više od 40 posto članova fakulteta i blizu 70 posto studenata reklo je da je pojava korišćenja slušalica ili sličnih alatki tokom ispita česta ili jako česta.

Pojava prodaje eseja, domaćeg ili slično, drugom studentu je, takođe, prisutna u ovoj meri reklo je 30 posto profesora i 60 odsto studenata.

Ispitanici, 40 posto profesora i više od 70 odsto studenata, reklo je, takođe, da je u u ovoj meri zastupljena i kupovina nečijeg rada, eseja…

Da postoji u ovoj meri plagiranje eseja, domaćeg zadatka ili slično, reklo je oko 50 posto profesora i više od 60 odsto studenata.

Istraživanje je takođe pokazalo da postoji neusklađenost između stavova o akademskom integritetu između zaposlenih na fakultetima i studenata, kazala je Bjelobaba.

„Zato je potrebna bolja komunikacija na relaciji nastavno osoblje studenti, ali i više obrazovanja za obje grupe ispitanika, kao i upotreba softvera za podudaranje tekstova“, kazala je ona i dodala da su pitanja bila zasnovana na anketama sprovedenim u Švedskoj.

Da je crnogorsko društvo spremno da se bori protiv korupcije u obrazovanju i svih oblika kršenja akademskog integriteta pokazuje to što je Crna Gora prva država koja je oblast akademskog integriteta uredila kroz poseban zakon, istakla je generalna direktorica Direkcije za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje Arijana Nikolić-Vučinić.

„Vrijeme koje je pred nama će pokazati kvalitet zakona i spremnost da sistem učinimo boljim“, naglasila je Nikolić-Vučinić, a prenosi RTCG.

Ona je podsetila da crnogorske ustanove od 2017. godine koriste softver za utvrđivanje plagijata što je, kako je rekla, još jedno sredstvo uz zakon koje treba da doprinese kvalitetu obrazovnog sistema Crne Gore.

„Etički komitet, čije je formiranje planirano, zajedno sa organima ustanova visokog obrazovanja, kao i svim članovima akademske zajednice vršiće monitoring i pratiti promjene i napredak u ovoj oblasti“, kazala je Nikolić-Vučinić.

Povezani tekstovi