Najviše đubreta nastaje u Danskoj, Kipru i Nemačkoj 1Foto:EPA

Količina đubreta koje je po glavi stanovnika proizvedeno u Danskoj iznosila je 781 kilogram, u Kipru 637 kilograma i u Nemačkoj 633 kilograma, dok je prosek svih zemalja EU procenjen na 486 kilograma po glavi stanovnika.

Ovaj podatak nije promenjen u odnosu na 2016. godinu, dok se u odnosu na 2002. godinu količina smanjila za sedam odsto, kada je prosek iznosio 525 kilograma po stanovniku EU.

Države koje su, s druge strane, proizvele najmanje đubreta – manje od 350 kilograma po slavi stanovnika bile su Rumunija, gde je tokom 2017. godine nastalo 272 kilograma po osobi, Poljska sa 315 kilograma po osobi i Češka sa 344 kilograma.