Ne "lečenju" homoseksualnosti 1

Parlament Malte danas je usvoji zakon koji izričito zabranjuje sve pokušaje da se homoseksualci „izleče“ i da promene seksulanu orijentaciju, preneo je AP.

U zakonu se navodi da „nijedna seksulana orijentacija ili polni identitet ne predstavljaju bilo kakav poremećaj, bolest ili nedotatak“.

Danas usvojeni zakon takođe je na 16 godina spustio granicu kada maloletnici mogu zvanično da traže promenu pola, bez saglasnosti roditelja.