Foto: FreeImages / Emilija Uzukauskiene

Svetska organizacija pantomimičara i Svetska organizacija studentskih pozorišta su partnerske organizacije Internacionalnog teatarskog instituta koji je krovna pozorišna organizacija pri UNESKO.

Kongresu je prisustvovalo preko 100 delegata iz više od 30 zemalja sa četiri kontinenta i prezentovano je 75 radova, radionica i video instalacija na temu „Pozorište i univerzitet u 21. veku“.

Vladimir Cvejić održao je prezentaciju pod nazivom „Studentsko pozorište kao zdrava organska hrana“.

Sledeći kongres biće održan 2020. godine u Manili (Filipini).