Nekoliko zemalja je navelo da Srbija nije ispunila obavezu da izruči dvoje članova Srpske radikalne stranke, koje je tribunal optužio za nepoštovanje suda.

Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država je izjavila da je Haški sud pokazao da istaknuti politički i vojni lideri mogu odgovarati za ratne zločine i da je doživotna kazna bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću važan korak ka utvrđivanju odgovornosti za patnje građana Bosne i
Hercegovine, uključujući genocid.

Nadam se da presuda Mladiću može doneti osećaj pravde žrtvama, rekla je predstavnica SAD i pozvala sve zemlje Balkana da ojačaju saradnju, radi rešenja pred nacionalnim sudovima stotina ratnih zločina.

Predstavnica SAD je izjavila da se presude tribunala ne mogu poricati.

Prema rečima predstavnika Rusije, tribunal nije ispunio zadatak da bude oruđe pravde koje će dovesti do pomirenja na Balkanu.

Haški sud je koristio dvostruke standarde i nije bio nepristrasan, izjavio je predstavnik Rusije i naveo da je među osuđenima više od 60 odsto Srba, kojima su izrečene kazne čije je ukupno trajanje duže od 1.000 godina.

Optuženi sa drugih strana su oslobođeni, a komandantima Oslobodilačke vojske Kosova nije ni suđeno. Haški sud je zatvorio oči pred nelegalnom akcijom NATO protiv Savezne
Republike Jugoslavije, rekao je predstavnik Rusije.

On je naveo da je lider SRS Vojislav Šešelj proveo u pritvoru tribunala 11 godina, ocenio je da optuženi nisu imali zadovoljavajuću medicinsku negu i dodao da je samoubistvo nekadašnjeg komandanta Hrvatskog veća odbrane Slobodana Praljka u sudnici ukazalo na bezbednosne probleme
u Haškom sudu.

Predstavnik Kine je izjavio da je praksa tribunala, na suđenjima više od 160 optuženih, obogatila međunarodno pravo.

Nadamo se da će Mehanizam za međunarodne sudove efikasno nastaviti aktivnosti Haškog suda, rekao je predstavnik Kine.

Predstavnica Velike Britanije je konstatovala da se tribunal suočavao sa mnogim preprekama, ali da je nastavio da radi na sprovođenju pravde.

Pokazalo se da, ma koliko bili moćni, počinioci zločina mogu da odgovaraju pred sudom. Uloga Haškog suda nije bilo pomirenje u regionu, ali je tribunal doprineo pomirenju, izjavila je britanska predstavnica, uz ocenu da je pomirenje ugroženo poricanjem zločina i nacionalizmom.

Predstavnica Francuske je rekla da je Haški sud omogućio da se čuje glas žrtava.

Presudama tribunala se ne mogu zalečiti rane, niti ostvariti pomirenje. To je na političarima, verskim liderima, građanima i organizacijama civlnog društva, izjavila je
predtavnica Francuske.