Savet Evrope Foto: Wikipedia

U izveštaju se navodi da Makedonija „nije napravila značajan napredak“ u primeni preporuka od pre četiri godine, vezanih za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima.

Konstantovano je da je na zadovoljavajući način primenjeno samo šest od 19 preporuka, ali da nijedna, čak ni delimično, nije vezana za članove parlameta.

Ocenjeno je da je Makedonija ostvarila izvestan naredak što se tiče sudija i tužilaca, javlja AP.

Zaključeno je da je nizak nivo poštovanja preporuka „globalno nezadovoljavajući“ za Makedoniju.