Više od polovine žrtava bilo je mlađe od 13 godina, a u 969 slučajeva radilo se o dečacima koji su pomagali sveštenicima za vreme službe.

U 17 odsto slučajeva radilo se o silovanju, navodi se u studijama koje prenose Špigl i Cajt.

Ističe se, takođe, da su u studijama nabrojani samo dokumentovani slučajevi i da su razmere seksulanog zlostavljanja verovatno bile dosta veće.

Studija je objavljena na dan kada je papa Franjo pozvao biskupe širom sveta u Vatikan kako bi raspravljali o zaštiti maloletnika.

Biskupska konferencija Nemačke saopštila je da žali zbog curenja podataka iz studija, ali je priznala da one potvrđuju da je bilo seksualnog zlostavljanja.

Za nas je ovo depresivno i sramotno, rekao je biskup Trira Stefan Akerman, koji je najavo da će studije zvanično biti predstavljene 25. septembra, kada će to uraditi njihovi autori.