Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Prema izveštaju, teroristički napadi u periodu od 12 godina koštali su ekonomije EU-a ukupno 185,4 milijarde eura. Ljudski gubici, povrede i štete nanesene infrastrukturi ukupno su koštali pet milijardi i 619,3 miliona eura. Terorizam je imao negativan uticaj ponajviše na oblasti trgovine, direktnih investicija, transporta i turizma.

Najveća šteta u Francuskoj

Mere koje su preduzimane u okviru borbe protiv terorizma dovele su do kršenja prava pojedinih društvenih grupa. Najveću materijalnu štetu terorizam je nanio Francuskoj, a ovu zemlju je to koštalo 44 milijarde i 943,5 miliona eura. Francusku prati Velika Britanija sa štetom od 44 milijarde i 384,7 miliona eura, zatim Španija s 42 milijarde i 721,7 miliona, Nemačka sa 19 milijardi i 457,8 miliona, Grčka sa 10 milijardi i 522,3 miliona, te Belgija sa osam milijardi i 161,6 miliona eura štete.

Slovenija, Luksemburg, Litvanija i Latvija su evropske zemlje koje nisu pretrpele štetu od terorizma.

Tekst preuzet sa sajta Al Jazeera