Kompanije su optužene da primoravaju korisnike da prihvate određena oglašavanja ako žele da nastave da koriste usluge tih internet firmi.

Aktivista Meks Šrems smatra da kompanije nisu korisnicima dale slobodu izbora.

Ako žalbe budu prihvaćene, internet kompanije će biti primorane da promene način rada, a mogu biti i kažnjene, objašnjava BBC.

Opšti pravilnik za zaštitu podataka je novi zakon Evropske unije kojim se uređuje kako se podaci sakupljaju i na koji način mogu da se koriste.