Branislav Simonović

Srozavanje ugleda Univerziteta u Beogradu 2

Srozavanje ugleda Univerziteta u Beogradu

Saopštenje Matematičkog fakulteta od 10. 4. 2019. god., istaknuto na njegovoj internet strani, odličan je primer daljeg srozavanja ugleda Univerziteta u Beogradu.