Cer

Ispunjeni svi uslovi za zaštitu Cera 1

Ispunjeni svi uslovi za zaštitu Cera

Na osnovu Studije zaštite predela izuzetnih odlika, koji je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, ispunjeni su uslovi da se planina Cer zaštiti kao prirodno područje prve kategorije.