Dečji brakovi

Mihajlović: 60 odsto romskih devojčica se uda pre 18. godine 1

Mihajlović: 60 odsto romskih devojčica se uda pre 18. godine

Dečji i rani brakovi tema su koja je do pre nekoliko godina bila apsolutni tabu. Da trenutno stanje nije zadovoljavajuće govori činjenica da jedna od pet romskih devojčica stupi u brak i pre navršene 15. godine, izjavila je potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.

Subvencije za 134 Romа u pokretаnju sopstvenog poslа 2

Subvencije za 134 Romа u pokretаnju sopstvenog poslа

Od januara do oktobra 2018. godine, u mere аktivne politike zаpošljаvаnjа uključeno je 4.907 nezаposlenih Romа i Romkinjа sа evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), rečeno je na okruglom stolu „Dobre prаkse u zаpošljаvаnju Romа i Romkinjа“ u okviru Festivala romske kulture i aktivizma (FRKA).

Opada broj lica bez državljanstva u Srbiji 3

Opada broj lica bez državljanstva u Srbiji

Broj lica bez državljanstva u Srbiji opada. Jedan od razloga apatridije, odnosno pojave „nepostojećih lica“, upravo su i dečji brakovi, o čemu ne postoji nikakva evidencia u Srbiji, rečeno je na konferenciji Praxisa o apatridiji i dečjim brakovima.