dragoslav simic

Glasom pisana istorija 1

Glasom pisana istorija

Petak, 21. decembar: Iz Politikinog dodatka za kulturu javljaju Zoranu Hamoviću, izdavaču moje knjige, „Glasom pisana istorija“ da ne mogu da objave recenziju, profesora LJubodraga Dimića, člana odbora za istoriju XX veka SANU, o toj knjizi jer je „o Simiću“ pre šest meseci „Magazin “ već pisao.