Gordana Matković

Za socijalne penzije u Srbiji tri opcije 1

Za socijalne penzije u Srbiji tri opcije

Zaštita starih od siromaštva i održanje životnog standarda nakon povlačenja sa tržišta rada su važni ciljevi savremenih sistema socijalne zaštite.