institut za filozofiju i drustvenu teoriju

Petar Bojanić: Vlada pokušava da zatvori Institut 1

Petar Bojanić: Vlada pokušava da zatvori Institut

Naučno veće Instituta za filozofiju i društvenu teoriju oštro je reagovalo protiv odluke i rešenja Vlade Srbije o imenovanju novog Upravnog odbora Instituta, prema kojem je za predsednika imenovan dr Zoran Avramović, predavač na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta iz Beograda, kao i nove članove, poput Dragana Simeunovića, profesora na Fakultetu političkih nauka, takođe iz Beograda.