institut za filozofiju i drustvenu teoriju

Spremamo i štrajk glađu 4

Spremamo i štrajk glađu

Na sve smo spremni da bismo sačuvali svoju instituciju. Spremamo krivične prijave za trgovinu uticajem. Spremamo i štrajk glađu, jer vlast razume samo jezik vanrednih situacija.

Petar Bojanić: Vlada pokušava da zatvori Institut 6

Petar Bojanić: Vlada pokušava da zatvori Institut

Naučno veće Instituta za filozofiju i društvenu teoriju oštro je reagovalo protiv odluke i rešenja Vlade Srbije o imenovanju novog Upravnog odbora Instituta, prema kojem je za predsednika imenovan dr Zoran Avramović, predavač na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta iz Beograda, kao i nove članove, poput Dragana Simeunovića, profesora na Fakultetu političkih nauka, takođe iz Beograda.