izvestaj evropske komisije

CRTA i Otvoreni parlament predstavili 46 preporuka za bolji rad Skupštine 1

CRTA i Otvoreni parlament predstavili 46 preporuka za bolji rad Skupštine

U cilju doprinosa pokretanju demokratskog funkcionisanja parlamenta, CRTA je danas u Medija centru predstavila 46 preporuka koje se odnose na postupak usvajanja zakona, jačanje parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću, veće uključivanje javnosti i poboljšanje saradnje sa nezavisnim institucijama.

Joksimović: Uvažavanje preporuka EK ali i iznošenje svojih argumenata 3

Joksimović: Uvažavanje preporuka EK ali i iznošenje svojih argumenata

Ministarka Srbije za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je danas u razgovoru s predstavnicima Direktorata EU za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) da je Srbija pokazala spremnost da konstruktivno prihvati preporuke Evropske komisije, ali i da iznese svoje viđenje i argumente.

Crna Gora: U većini poglavlja prepoznati rezultati i napredak 5

Crna Gora: U većini poglavlja prepoznati rezultati i napredak

Evropska komisija je u ovogodišnjem izveštaju dala precizne i detaljne smernice za što kvalitetnije ispunjavanj e obaveza iz pristupanja Evropskioj uniji i pravi je trenutak da svaki član crnogorskog društva sagleda svoju ulogu u procesu evropskih integracija i svojim radom doprinese dostizanju članstva u EU.