Japan

KAIZEN filozofija - metoda konstantnog poboljšanja poslovanja 8

KAIZEN filozofija – metoda konstantnog poboljšanja poslovanja

Moderno poslovno okruženje koje teži konstantnom unapređenju i koje za cilj ima da na svim nivoima postigne uzlaznu putanju značajna sredstva ulaže u takozvano implementiranje najrazličitijih metoda i filozofija sa kojima želi da pozitivno utiče na sve radnike u poslovnom sistemu, tj. na kompletan poslovno-proizvodni lanac – od osnovnih pomoćnika, preko radnika do top menadžmenta.

Japan (3): Japanska umetnost kulinarstva 15

Japan (3): Japanska umetnost kulinarstva

Verbalna i vizuelna komunikacija pridošlica sa Zapada, potrebna za snalaženje u Tokiju i čitavom Japanu oduvek je bilo vrlo konfuzna, mada je sa pojavom „pametnih“ telefona sve poprimilo drugačiju, jednostavniju dimenziju.

PrvaPoslednja