knjizare

Antisemitska literatura i dalje u knjižarama

Ustav Srbije garantuje slobodu religije, kao i pravo pojedinaca da promene svoju veroispovest. NJime se predviđa da svako ima slobodu da se moli pojedinačno ili sa drugima, privatno, ili javno.

Mizanscen za "laku" literaturu

Javno preduzeće Službeni glasnik nedavno je u najužem centru Beograda otvorilo 27. knjižaru u svom prodajnom lancu.