Kulturni obrazac

O vladajućem kulturnom obrascu u Srbiji 1

O vladajućem kulturnom obrascu u Srbiji

Osobenosti kulturnog obrasca vladajućih po kom se odvijaju intervencije u urbanom tkivu Beograda od fontane na Slaviji, preko Beograda na vodi, do gondole na Kalemegdanu, razabiru se i ispod tri događaja koja su poslednjih meseci odvijala u unutrašnjim muzejskim prostorima.