medjunarodno pravo

DSS: SAD mešanjem u krizu u Venecueli grubo krše međunarodno pravo

Jedino su legalno izabrani organi i narod Venecuele vlasni da rešavaju ozbiljnu političku, ekonomsku i socijalnu krizu u kojoj se zemlja našla, jer se radi o pitanjima koja su u isključivo unutrašnjoj nadležnosti Venecuele, saopštila je Demokratska stranka Srbije.

Varadi: Nisam video nove činjenice protiv Srbije

“Mislim da zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju tužbe nije pravno osnovan. Sa druge strane, poslednjih godina u ovim postjugoslovenskim državama se stvorila klima u kojoj takvi potezi nisu više nezamislivi.