mortalitet

U Srbiji muškarci podložniji smrtnim ishodima koji su se mogli izbeći 3

U Srbiji muškarci podložniji smrtnim ishodima koji su se mogli izbeći

Tokom 2016. godine, 1,5 milion ljudi mlađih od 75 godina umrlo je u Evropskoj uniji, a za više od dve trećine (1 milion) se smatra da su preuranjene prema Eurostat-OECD listi o smrtnim slučajevima koje je bilo moguće izbeći, dok podaci za Srbiju pokazuju da su muškarci skloniji smrtnim ishodima od bolesti ili stanja koja su mogla biti sprečena ili izlečena.

Tamna demografska slika u Priboju 6

Tamna demografska slika u Priboju

U prvoj nedelji nove godine u Priboju nije rođena ni jedna beba. Iz godine u godinu demografska slika ovog grada sve je mračnija. U 2018. godini rođeno je 148 dece, dok je umrlo 346 ljudi.

Jugoslavija imala najveći prirodni priraštaj u Evropi 7

Jugoslavija imala najveći prirodni priraštaj u Evropi

Balkanski narodi su pre 80 godina imali najveću stopu nataliteta u Evropi, ali istovremeno je visok bio mortalitet, što nije uticalo opet da ima negativni prirodni priraštaj, piše Pravda na današnji dan 1938. godine.