naucno vece

FON stao iza Malog 2

FON stao iza Malog

Nastavno-naučno veće Fakulteta organizacionih nauka usvojilo je na jučerašnjoj sednici izveštaj Etičke komisije tog fakulteta, koja je potvrdila mišljenje stručne komisije da je doktorska disertacija ministra finansija Siniše Malog originalno naučno delo.