placebo efekat

Efekat lažnog leka

Nakon mnogobrojnih istraživanja u okviru testiranja tretmana patoloških stanja i bolesti, može se reći da je placebo efekat neosporan, a postojanje ovog fenomena iznova se potvrđuje.