radomir colakovic

Jetra, Sunce i Amerikanci

Izvršio sam istraživanje o (ne)znanju naših studenata-brucoša na fakultetima u BiH i u Srbiji. Dobio sam podatke za Riplijevu rubriku „Verovali ili ne“.