Radovan Lazić

Tužilaštvo pod kontrolom 1

Tužilaštvo pod kontrolom

Iako su koruptivne afere, u koje su navodno umešani visoki državni funkcioneri, stalna tema javnosti, danas izgleda nemoguće da se protiv nekog visokog funkcionera iz zakonodavne i izvršne vlasti pokrene i vodi krivični postupak, a rezultati u suzbijanju korupcije su prilično slabi, kaže zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i izborni član Državnog veća tužilaca Radovan Lazić.