RCC

RCC u potpunosti posvećen regionalnoj saradnji 6

RCC u potpunosti posvećen regionalnoj saradnji

Savet za Regionalnu saradnju (RCC) ukazao je da postoji mnogo različitih tumačenja i da nema jasnih informacija o ulozi Saveta na sastancima inicijative za „mali Šengen“.

Bregu: Regionalna saradnja doprinosi dugoročnom pomirenju 9

Bregu: Regionalna saradnja doprinosi dugoročnom pomirenju

Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu izjavila je da su regionalna saradnja i ideja Regionalnog ekonomskog prostora (REA) u najboljem interesu gradjana Zapadnog Balkana jer doprinose dugoročnom pomirenju.