slavisa orlovic

Granice vlasti i moći

U odnosima između civilnog društva i države, ključno je pitanje prirode i korišćenja moći i vlasti.

Mogućnosti deliberativne demokratije

Politički procesi i demokratija ne mogu se svesti samo na izbore, pogotovu kada se javlja kriza institucija predstavničke demokratije.

Dijalog – susret razlika

Dijalog – susret razlika

Živeti zajedno jedni sa drugima i/li jedni pored drugih, možemo insistirati na našim razlikama i na sličnostima.