stanovnistvo

Srbija podeljena oko budućnosti svoje dece

Poslednjih godina tema nejednakosti i pokretljivost između društvenih slojeva dobija ulogu jednog od najvažnijih faktora rasta BDP-a i standarda stanovništva.

Za 10 godina Hrvatsku napustilo više od 200.000 ljudi

Hrvatski zavod za statistiku objavio je demografske podatke kao što su ukupan broj stanovnika, broj rođenih i umrlih, sklopljenih brakova i razvoda, kao i odseljenog i doseljenog stanovništva za 2017.

Za projekte iz oblasti demografije obezbeđeno 500 miliona dinara

Kroz mere ublažavanja ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanja rada i roditeljstva, populacione edukacije, podrške ženi, porodici, kao i brige o starima treba uticati na negativne demografske trendove, saopštilo je danas Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku Srbije povodom Svetskog dana stanovništva.

Godišnje 36.000 stanovnika manje

U Srbiji u 2017. godini živorođeno je 64. 894 lica, a umrlo je 103.722 lica, pri čemu je prirodni priraštaj 38.828, saopštio je Republički zavod za statistiku navodeći da je procenjen broj stanovnika u Republici 7.020.858.

U gradovima će 2050. živeti dve trećine stanovništva

Do 2050. godine će 68 posto svjetskog stanovništva živjeti u gradovima, naspram 55 posto koliko ih živi u gradovima danas, prema istraživanju Ujedinjenih naroda objavljenom u New Yorku, koje predviđa još više megalopolisa u budućnosti.

Na svetu 7,6 milijardi ljudi

Početkom 2018. na svetu će biti oko 7,6 milijardi ljudi, objavila je u petak Nemački
institut za svetsko stanovništvo

Prva Poslednja