sudovi

Rad sudova u vanrednom stanju 1

Rad sudova u vanrednom stanju

Dana 15. marta 2020. godine predsednik Republike Srbije, predsednica Narodne skupštine i predsednica Vlade Republike Srbije…

Održano suđenje Daliboru Maksimoviću 4

Održano suđenje Daliboru Maksimoviću

Svedočenjem Zilke Karaosmanović i Mile Karaosmanović, danas je nastavljeno suđenje Daliboru Maksimoviću za ubistvo trojice braće Karaosmanović i Fadila Čirak u aprilu 1992. godine.

Sudovi zatiru slobodu izražavanja o pojavama plagijatorstva 8

Sudovi zatiru slobodu izražavanja o pojavama plagijatorstva

Dragan Mitrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je 2003. godine knjigu „Osnovi prava“ u izdanju dva privatna fakulteta iz Beograda – Fakulteta za finansijski menadžment i Fakulteta za poslovnu informatiku.

Bahati poslodavci jači od inspekcija i sudova 9

Bahati poslodavci jači od inspekcija i sudova

Bivšeg predsednika sindikata fabrike kamenih agregata Ravnaja u Malom Zvorniku Milenka Simića, pet puta je inspekcija rada vraćala na posao i svaki put je ponovo dobijao otkaz.

Savović: Rešenje za probleme medija nije u sudu 12

Savović: Rešenje za probleme medija nije u sudu

Počnimo od jednog pojašnjenja. Sudovi u medijskim sporovima ne izriču kazne medijima, već naknade štetu strani koja ju je pretrpela. Sud procenjuje koliko medij koji je povredio nečije pravo na čast i ugled treba da plati kako bi oštećena strana mogla da priušti sebi neku satisfakciju.

AKPA: Očekujemo da VSS prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije 13

AKPA: Očekujemo da VSS prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) saopštio je da pozdravlja napore koje je VSS uložio da se načini korak ka uvođenju merljivih kriterijuma u proces izbora sudija i što je prvi put organizovan pisani test za oko 700 diplomiranih pravnika koji su konkurisali za mesta sudija osnovnih i prekršajnih sudova.

PrvaPoslednja