sudovi

Sudovi zatiru slobodu izražavanja o pojavama plagijatorstva 4

Sudovi zatiru slobodu izražavanja o pojavama plagijatorstva

Dragan Mitrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je 2003. godine knjigu „Osnovi prava“ u izdanju dva privatna fakulteta iz Beograda – Fakulteta za finansijski menadžment i Fakulteta za poslovnu informatiku.

Bahati poslodavci jači od inspekcija i sudova 5

Bahati poslodavci jači od inspekcija i sudova

Bivšeg predsednika sindikata fabrike kamenih agregata Ravnaja u Malom Zvorniku Milenka Simića, pet puta je inspekcija rada vraćala na posao i svaki put je ponovo dobijao otkaz.

Savović: Rešenje za probleme medija nije u sudu 8

Savović: Rešenje za probleme medija nije u sudu

Počnimo od jednog pojašnjenja. Sudovi u medijskim sporovima ne izriču kazne medijima, već naknade štetu strani koja ju je pretrpela. Sud procenjuje koliko medij koji je povredio nečije pravo na čast i ugled treba da plati kako bi oštećena strana mogla da priušti sebi neku satisfakciju.

AKPA: Očekujemo da VSS prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije 9

AKPA: Očekujemo da VSS prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) saopštio je da pozdravlja napore koje je VSS uložio da se načini korak ka uvođenju merljivih kriterijuma u proces izbora sudija i što je prvi put organizovan pisani test za oko 700 diplomiranih pravnika koji su konkurisali za mesta sudija osnovnih i prekršajnih sudova.

Udruženje pomoćnika: Ko je pisao nacrt Ustava? 14

Udruženje pomoćnika: Ko je pisao nacrt Ustava?

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) je podnelo zahtev za dostupnost informacija od javnog značaja Ministarstvu pravde, tražeći od njih da obelodane sastav radne grupe koja je izradila nacrt izmena Ustava u oblasti pravosuđa, saopštila je ova organizacija.

Raspisana poternica za silovateljima 15

Raspisana poternica za silovateljima

Viši sud u Novom Pazaru raspisao je poternice za Hasibom M.(46), Nuhijem B. (29), Edibom M.(44), Asmirom I. (21) i Edisom D. (30), svi iz ovog grada.

PrvaPoslednja