svetska ekonomska kriza

Da li se sprema nova svetska kriza?

Izreka kaže da kada se slonovi tuku strada trava, a slična logika može se primeniti i na aktuelnu globalnu ekonomsku situaciju i uticaj američko-kineskog carinskog rata i izlaska Velike Britanije iz Evropske unije na Srbiju.