Vera

Kako da vera bude svetlost a ne fitilj 1

Kako da vera bude svetlost a ne fitilj

Moje zadovoljstvo što sam u prilici da kažem nešto povodom Oršolićeve knjige, nije fokusirano na debatu o „eshatološkom karakteru stvorenoga“.