vlaska muzika

Čuvanje tradicije, kulture i identiteta

Večeras je u negotinskim Domom kulture odjekivala dobro pevana i svirana vlaška muzika, kao što je to uobičajeno drugog i trećeg dana Uskrsa unazad deceniju, koliko traje Festival vlaške muzike „Gergina“.