Zoran Tomić

Studentski pilot-projekat 3

Studentski pilot-projekat

„Čovek uopšte nije znao šta je hteo, a ja sam mu to predočio na najdelotvorniji način, rekao sam mu da je ono što on radi bolesno… da je čitava njegova egzistencija bolesna, te da je sve što on čini glupo, da ne kažem besmisleno… S druge strane, tu jasno dolazi do izražaja neka vrsta megalomanije…., jer uopšte ne ispunjava uslove za taj posao, ni jedan jedini uslov, čak ni onaj najmanji“ (Tomas Bernhard, Poremećaj, 79)

O Danilu Kišu kao počasnom Subotičaninu 4

O Danilu Kišu kao počasnom Subotičaninu

„LJude možete pustiti da pričaju naširoko, oni će uvek biti zainteresovani za svoju sopstvenu priču, ali treba, ipak, uskočiti s vremena na vreme, reći nešto, minimalno“ (Mišel Uelbek, Pokoravanje).

Začarani i nezačarani krug 5

Začarani i nezačarani krug

Još se ne nazire skori kraj vladavine sadašnjih političkih odlučilaca, konac aktuelne autokratske političke ere.

Referendumsko pitanje 6

Referendumsko pitanje

„Razum je često nesrećna strast“ – Šarl Žosef od Linja.