Za razliku od Twitter-a, na kojem se papa oglašava na osam različitih jezika, na Instagramu postoji samo jedan službeni nalog, ali su objave popraćene višejezičnim titlovima. Pratioci papinog naloga Žfranciscus mogu iz dana u dan da prate poglavara Rimokatoličke crkve zahvaljujući fotografijama glavnih događaja, koje snimaju fotografi iz vatikanskog dnevnika Oservatore Romano.

Među najpopularnijima su snimci Svetoga Oca kako moli krunicu ili drži ruku deteta tokom opšte audijencije.

Radi se o „načinu prikazivanja gesta milosrđa“ koje označavaju ovo papinstvo, objasnio je monsinjor Dario Viđano, načelnik Sekretarijata za komunikaciju, komentarišući pokretanje Papinog naloga na Instagramu u martu ove godine.