Kancelarija za IT i e-uprava obećali 150 digitalizovanih usluga za građane 1Foto: Pixabay

Vlada Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu, uz podršku Svetske banke, pristupaju sistemskoj izgradnji infrastrukture potrebne za digitalizaciju usluga javne uprave, formiranje moderne eUprave, a sve u cilju potpune transformacije javne uprave u efikasan servis građana i privrede.

Tim povodom organizovan je sastanak direktora kancelarije za IT i eUpravu Mihaila Jovanovića sa visokim zvaničnicima Svetske banke.

Zvaničnici Svetske banke pohvalili su brzinu reformi javne uprave koje sprovodi Kancelarija za IT i eUpravu kao i implementaciju Projekta.

“Projekat unapređenja usluga elektronske uprave u Srbiji, vredan 55 miliona dolara, omogućava digitalizaciju velikog broja usluga za građane. Do kraja projekta, u narednih pet godina, planirana je potpuna digitalizacija 30 usluga važnih za svakodnevni život građana i privrede, kroz omogućavanje njihove dostupnosti putem interneta i mobilnog telefona, ali i izgradnja kompletne infrastrukture eUprave spremne za digitalizaciju svih usluga“, izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović.

On je dodao da će dodatnih 120 usluga, koje u najvećoj meri utiču na život građana, biti detaljno snimljene i optimizovane, čime će se obezbediti kontinuitet digitalizacije usluga i u narednim godinama.

Jedan od važnijih elektronskih sistema, koji će među prvima biti omogućen kroz Projekat unapređenja usluga elektronske uprave u Srbiji, je jedinstvena državna ePisarnica. Kompletna komunikacija državnih organa, međusobno ali i sa građanima i privredom, biće elektronska, što će za 90% ubrzati rad javne uprave, i što je veoma važno osigurati informacionu bezbednost podataka.

U okviru Projekta unapređenja usluga elektronske uprave u Srbiji biće uspostavljen i Metaregistar – sistem neophodan za standardizaciju obrade podataka i čuvanje u formatu pogodnom za digitalizaciju novih usluga za građane i privredu. Metaregistar će obezbediti popis svih elektronskih evidencija i registara u zemlji.

„Prvi put ćemo znati ko vodi i ko je nadležan za koju elektronsku evidenciju ili registar podataka, a samim tim uvodimo red u digitalizaciju podataka svih državnih institucija. Cilj nam je da se promena podataka u jednom izvornom registru automatski odrazi na promenu podataka u ostalim, tako da građani neće morati da idu na više šaltera kada promene adresu ili prezime“, rekao je Jovanović.

Naročito velika i značajna uloga Svetske banke je u opremanju IKT infrastrukture Državnog data centra, čija je gradnja već počela u Kragujevcu, a na kojoj će se čuvati podaci kompletne elektronske uprave u Srbiji. Postojeći Državni data centar u Beogradu i novi u Kragujevcu povezivaće se i razmenjivati informacije u realnom vremenu, što će obezbediti dodatnu pouzdanost i bezbednost podataka građana i sistema eUprave.

Da bi podaci građana Srbije bili zaštićeni u skladu sa svetskim normativima, u okviru Projekta unapređenja usluga elektronske uprave u Srbiji, već je izrađen Pravilnik o načinu i merama zaštite podataka o ličnosti. Ovaj pravilnik reguliše ko je odgovoran za zaštitu podataka, način postupanja sa podacima, kao i koja su prava osoba čiji se podaci obrađuju.