Foto: Screenshot/informationisbeautiful.net

Jedna od najzanimljivijih alatki dolazi od „Information Is Beautiful“, koja je koristila podatke do kojih su došli NASA i Sea Level Explorer, a kako bi kreirala “When Sea Levels Attack,” platformu koja prikazuje koliko je godina ostalo dok neki veliki gradovi ne budu potopljeni, prenosi Pcpress.rs.

Foto: Pixabay/Cocoparisienne

S druge strane, National Oceanic and Atmospheric Administration, nudi alatku koja ilustruje načine na koje će podizanje nivoa mora uticati na zajednice širom sveta. Korisnici mogu da uveličaju određene oblasti, izaberu različite scenarije, te saznaju šta će se događati kako se nivoi mora budu podizali.

Alatka Mapping Choices, koju je kreirao Climate Central, nudi slične mogućnosti kao i prethodne aplikacije, ali sa većim osećajem krivice, budući da korisnicima prikazuje po dva scenarija, od kojih svaki zavisi od nivoa društvene svesti i delovanja u budućnosti.

EarthTime sea level rise tool ide korak dalje, te ne prikazuje samo velike primorske gradove, već i određene delove i privatne posede, a korisnici mogu da vide kako se promene dešavaju postepeno pred nihovim očima.

Tu je i nova mapa koja korisnicima pruža uvid u to šta će se događati sa američkim primorskim gradovima u narednih 60 godina, a u odnosu na podizanje nivoa mora i klimatske promene.

Povezani tekstovi