Bolesna stabla na lekarskom pregledu 1foto: Gradsko zelenilo

Lekar pregleda i leči bolesne ljude, veterinar brine o bolesnim životinjama, a ko i kako brine o drugim živim bićima – biljkama, naročito o drveću …

E, kad je reč o drveću u gradovima i drugim naseljima, poznato je da su stabla izložena raznim bolestima, ali i štetnim uticajima od izduvnih gasova, kiselih kiša… i da se „razbole“, a zbog nedostatka nege i umiru pre nego što im je životni vek. U Novom Sadu su pronašli način da pregledaju i leče bolesno drveće.

Prema podacima katastra zelenila, utvrđeno je da u Novom Sadu postoji oko 100.000 stabala raznog drveća.

Suočavajući se sa raznim problemima u Novom Sadu su našli rešenje kako da pomognu zelenilu da opstane, očuva zdravlje i svojim blagodetima uzvrati ljudima.

Naime, Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji zdravlje i otpornost drveća proverava specijalnim aparatom – rezistografom, koji sa stoprocentnom preciznošću otkriva da li je stablo potpuno zdravo ili unutar njega ima elemenata koji ga ugrožavaju.

Stručnjaci novosadskog Gradskog zelenila svakodnevno obilaze parkove i drvorede, kontinuirano prate zdravstveno stanje drveća i donose mere njihove zaštite.

Nauka u službi zaštite zdravlja drveća

Monitoring je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju gradskog zelenila. Drveće spolja može izgledati potpuno zdravo, a da unutrašnji deo stabla bude truo.

Trulež se može javiti u celom stablu, i njegovim delovima. Prvi znaci se mogu uočiti vizuelnim pregledom koji stručne službe Grdskog zelenila obavljaju u okviru kontinuiranog monitoringa zdravlja drveća.

Vizuelnim pregledom može se utvrditi da li stablo ima znake i simptome koji ukazuju da je njegov biološki kapacitet narušen, i da usled vetra, snega ili drugih prirodnih faktora, može doći do pucanja dela krošnje ili stabla, što u gradskoj sredini može predstavljati bebzebdnosnu opasnost po ljude i imovinu.

Odnedavno Gradsko zelelnilo koristi pomoć specijalnog aparata rezistografa, kako bi još tačnije, preciznije i pouzdanije utvrdili zdravlje stabala, njihovu stabilnosti i vegetacioni potenicijal.

Rezstograf, koji je vlasništvo Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine predstavlja značajnu pomoć stručnim službama, koje će sada još tačnije i pouzdanije moći da prate zdravlje drveća u gradu.

„Rezistografom će biti utvrđeno zdravstveno stanje svakog drveta za koje se vizuelnim pregledom utvrdi da ima znake i siptome koji ukazuju da je njegov biološki kapacitet narušen. Uz pomoć nauke i napredne tehnologije novosadski parkovi i drvoredi moći će još bolje da se održavaju, i da se maksimalno unapredi zaštita životne sredine, ali i spreči mogućnost ugrožavanja bezbednosti građana. Do sada je pregledano niz stabala, i Gradsko zelenilo će u cilju daljeg unapređenja održavanja drveća i u narednom periodu nastaviti da primenjuje proveru stabala uz pomoć najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća“, kaže Danijela Andrić, pomoćnik direktora za projektovanje, podizanje, održavanje i proizvodnju zelenila.

U Institutu za nizijsko šumarstvo ukazuju na važnost održavanja vitalnosti stabala u urbanim sredinama.

„ Savremeno gazdovanje i upravljanje drvenastim vrstama u gradskim sredinama podrazumeva kontinuirani monitoring stabala. Naučnici i stručnjaci nadležnih službi svakodnevno detaljno vizuelno pregledaju stabala, krošnje i grane, radi prepoznavanje karpofora gljiva i uočavanja simptomatičnog tkiva nastalog dejstvom patogenih organizama i štetočina“, pojašnjava proceduru Milutin Djilas dipl. master šumarstva iz Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu.

Šta i kako meri rezistograf

Bolesna stabla na lekarskom pregledu 2
foto: Gradsko zelenilo

Sumarno se daje ocena zdravstvenog stanja i statičke stabilnosti. Međutim, unutrašnje propadanje stabala nije i ne mora biti uvek propraćeno spoljašnjim propadanjem, iz tog razloga, a prvenstveno u cilju naučnih istraživanja, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je svoju zbirku prenosivih uređaja dopunio sa rezistografom marke IML PD 400 Series, navode u tom Institutu.

Rezistograf je instrument koji meri gustinu drveta na osnovu otpora koje stablo pruža pri prodiranju rezistografske igle (promer 3 mm na najdebljem kraju) konstantnom brzinom. Na taj način je moguće odrediti unutrašnju struktura stabla, odnosno pojavu skrivenih šupljina ili eventualno truleži u različitim fazama.

Instrument je konstruisan tako da je dovoljan jedan čovek za njegovu upotrebu, a sam proces kontrole zdravstvenog stanja zavisi od metodologije.

Konkretno metodologija koju primenjujemo uključuje bušenje u pridanku i na prsnoj visini ili se ustanovljava na osnovu zahteva klijenta.

Instrument rezultate merenja verno prikazuje na ekranu u razmeri 1:1, koje je moguće dobiti na licu mesta primenom prenosivog štampača, ili ih obraditi u softveru.

Softver pruža razne mogućnostim, između ostalog, i prikaz različitih segmenata merenja u različitim bojama kao i automatsku detekciju truleži ili šupljina. Kod razorene strukture drveta, pukotina ili truleži, igla prodire praktično bez otpora pri čemu grafička kriva ima minimalne vrednosti.

Pored ove funkcije, instrument služi i za analizu godova, odnosno odredjivanje starosti stabla na osnovu razlike u strukturi ranog i kasnog drveta koji se vizuelno registruju kao god.

Oštećenja stabla nakon upotrebe instrumenta su minimalna, a bržem zarastanju doprinosi i iverje koje ostaje u šupljini promera 4.5 mm. Uz izvršenu proceduru na terenu sastavlja se i izveštaj koji sadrži predlog o daljem postupanju u skladu sa trenutnim stanjem stabla.

Svakom stablu pristupa se individualno. Ne postoji sigurno stablo, a permanentnim monitoringom je u velikoj meri moguće preduprediti neželjene štete i havarije. Do sada je kontrola zdravstvenog stanja izvršena na 11 lokaliteta u Novom Sadu, ali se javljaju potrebe i u drugim gradovima, navode u Gradskom zelenilu.

Više informacija iz ovog grada pogledajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari