Ministarstvo zdravlja nacionalna kontakt tačka Srbije za praćenje oblasti droga 1Foto: MUP

Srbija nastavlja da radi na uvođenju evropskih standarda u prevenciji i lečenju zavisnika od opijata i na smanjenju štete povezane sa zavisnošću od droga, što je deo pregovaračkog poglavlja 28.

Eksperti PLAC III projekta radili su blisko sa Ministarstvom zdravlja na temu prevencije i lečenja zavisnika od opijata primenom supstitucione terapije, sa ciljem da se stvori jedinstvena metodologija rada i prakse u celoj Srbiji i nastavi dalji proces usklađivanja sa relevantnim pravnim tekovinama EU.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Ferenc Vicko je na onlajn brifingu rekao da je to ministarstvo nacionalna kontakt tačka za praćenje oblasti droga kroz prikupljanje podataka, uz uključivanje i organizacija civilnog društva.

„Nastojimo da sprovodimo sveobuhvatnu politiku kroz primenu dokazanih naučnih pristupa poštujući ljudska prava“, istakao je on.

Vicko navodi da se jačaju kapaciteti i usluge, radi na smanjenju rizika od mortaliteta, infektivnih bolesti i na sprečavanju posledica upotrebe novih psihoaktivnih supstanci.

Fivos Papamalis, ekspert projekta PLAC III, ističe da je veoma važno poštovati ljudska prava osoba koje koriste droge, da se ne sme pribegavati prinudnom zadržavanju, prinudnom radu, nasilju svake vrste i da je potrebno pratiti da li dolazi do kršenja ljudskih prava.

Papamilis napominje da je diskriminacija zavisnika i onih koji koriste droge, prisutna i prema njima postoji stroga kaznena politika iako su, kako dodaje, ocene evropskih sudija pokazale da što se više koriste mere represije, to više ima nasilja, korišćenja vatrenog oružja i drugih oblika kriminala.

„U Srbiji se uživaoci narkotika smatraju kriminalcima, a ne smatraju se ljudima koji imaju problem. Mislim da je vreme da promenimo način gledanja na ove ljude“, kaže on i dodaje da je veoma važno obučiti profesionalce, sve koji na neki način dolaze u kontakt sa tim ljudima.

Podseća i da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da sve politike vezane za uživanje psihoaktivnih supstanci budu zasnovane na principu ravnoteže, da vlade treba da uspostave sistem monitoringa i da preduprede nemedicinsko korišćenje, trgovinu i preprodaju narkotika.

„Pitanje smanjenja štete je mnogo kompleksniji problem koji se mora spustiti na terenski nivo koji mora da nadgleda ministarstvo zdravlja uz pođednako učešće organizacija civilnog drštva“, kaže Papamalis.

On ukazuje da ljudi često ne shvataju da je smanjenje štete preventivni mehanizam koji štiti ne samo uživaoce narkotika, već štiti i opštu javnost od igala po ulicama, od HIV i ostalih pošasti.

Papamilis ukazuje i da veliki izazov i dalje predstavlja integracija tih ljudi, dodajući da je neophodan konsenzus civilnog društva, naučne zajednice i svih ostalih zainteresovanih strana.

Šef Odeljenja za psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore u Ministarstvu zdravlja Jelena Janković najavljuje usklađivanje programa, unapređenje kapaciteta i uspostavljanje saradnje sa organizacijama civilnog društva uz jasno definisanje standarda.

Ona navodi da ima 5.500 zavisnika na supstituciji i da se preventivne aktivnosti  sprovode i u okviru programa organizacija civilnog društva koje uključuju savetovanje, zamenu igala i špriceva.

Janković dodaje da se dobrovoljno testiranje na zarazne bolesti vezane za korišćenje narkotika sprovodi u 24 regionalna instituta za javno zdravlje, Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu i na beogradskoj Studentskoj poliklinici.

Ona je takođe podsetila na kampanje prevencije koje su sprovođene po školama, kroz edukaciju dece, ali i roditelja, kao i na uvođenje novih pristupa lečenju i terapijama.

Na brifingu su govorili i vođa projektnog tima Andrej Engelman i pravni ekspert Jasna Marin, dok je događaj moderirala Marina Rakić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.