Nema dokaza da je Stefanović polagao diferencijalne ispite 1Foto: BETAPHOTO/ EMIL VAS

U rešenju o nostrifikaciji diplome osnovnih studija ministra policije Nebojše Stefanovića ne piše da je polagao diferencijalne ispite, kako to tvrdi osnivač i doskorašnji vlasnik Megatrend univerziteta Mića Jovanović.

U tom dokumentu, izdatom 11. februara 2005, koji je potpisao tadašnji dekan Fakulteta za poslovne studije Mirko Kulić, piše da se Stefanovićeva diploma o završenom visokom obrazovanju na Megatrend International Expert Consortium Limited, London, izjednačava sa diplomom o završenom visokom obrazovanju na Fakultetu za poslovne studije, smer Međunarodno poslovanje i da „imenovani stiče stručno zvanje diplomiranog ekonomiste u oblasti međunarodnog poslovanja“.

Obrazlažući kako je Stefanović posle studija u kompaniji koja nije bila registrovana kao visokoškolska ustanova uspeo da nostrifikuje diplomu četvorogodišnjeg studijskog programa, Jovanović je pre nekoliko dana u izjavi televiziji N1 rekao da su svih hiljadu i nešto studenata koji su studirali u Sava Centru i završili trogodišnje studije bili u obavezi da polažu diferencijalne ispite, što piše u rešenju u nostrifikaciji.

„Sada ne mogu da se setim, bilo ih je pet ili šest otprilike. Kod nas i sada na nekim od fakulteta imate na četvrtoj godini šest ili sedam ispita. Znači, onaj broj koji je upotpunjavao ovo što je polagao pre toga. Tako da ja garantujem da je sve bilo najregularnije, a kažem, ako meni ne verujete, možete da nađete bar par stotina svedoka“, rekao je Jovanović, koji juče nije odgovarao na pitanje Danas koje diferencijalne ispite je Stefanović morao da položi.

U obrazloženju rešenja o nostrifikaciji, međutim, piše da je Stefanović, uz zahtev priložio original diplome, tri primerka prevoda diplome koju je sačinio ovlašćeni prevodilac i nastavni plan i program, ali se nigde ne navodi da je dostavio dokaz o položenim diferencijalnim ispitima.

„Po razmatranju zahteva stranke, uvidom u original diplome, uzimajući u obzir sistem školovanja u državi u kojoj je diploma stečena, trajanje studija visokog obrazovanja, nastavni plan i program, uslove za sticanje visokog obrazovanja, kao i druge okolnosti od značaja za nostrifikaciju, Nastavno-naučno veće je, na osnovu predloga Komisije, utvrdilo da je zahtev osnovan, pa je odlučilo kao u izreci ovog rešenja“, piše u obrazloženju.

Autor dokumentarnog filma „Mega diplomac“ novinar Adam Santovac kaže za Danas da tokom njegovog istraživanja diferencijalni ispiti nikad nisu pomenuti, niti je to navedeno o rešenju o nostrifikaciji Stefanovićeve diplome. Podseća da je Mića Jovanović tvrdio da su programi londonske firme i Fakulteta za poslovne studije bili identični, a da su sada smislili priču o diferencijalnim ispitima, koje ni sam Stefanović u malobrojnim izjavama o svom studiranju nije nikad pomenuo.

Mića Jovanović je na nedavnoj konferenciji za novinare, povodom prodaje Megatrend univerziteta, rekao da poseduje kompletnu dokumentaciju iz koje se vidi da su programi Megatrend International Expert Consortium Limited i Fakulteta za poslovne studije „gotovo identični“, te da su članovi 119, 120, i 121. Zakona o univerzitetu iz 2002, koji je tada važio, dali mogućnost da se diploma nostrifikuje, da su fakulteti u tome bili autonomni i da nije moralo da se ide ni u Ministarstvo, ni u Komisiju za akreditaciju.

Jovanovićeve navode ranije je potvrdilo i samo Ministarstvo prosvete, koje se u julu, kada su Stefanovićevu diplomu osnovnih studija osporili lideri Saveza za Srbiju i zatražili inspekcijski nadzor Fakulteta za poslovne studije, proglasilo nenadležnim.

„Zakonom o univerzitetu koji je bio na snazi do donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2005, a u vreme nostrifikacije navedene diplome, odredbama čl. 119. – 121. propisan je postupak nostrifikacije i ekvivalencije diploma, odnosno javnih isprava stečenih u inostranstvu. Zakon o univerzitetu nije razlikovao da li se nostrifikacija vrši radi zapošljavanja ili nastavka školovanja, a utvrđivanje ispunjenosti uslova za nostrifikaciju diplome vršio je organ koji je sprovodio postupak nostrifikacije. Navedeni zakon je upućivao da veće odgovarajućeg fakulteta sprovodi postupak nostrifikacije diplome, odnosno utvrđuje ekvivalentnost strane školske javne isprave, te da se uslovi i postupak nostrifikacije, odnosno utvrđivanje ekvivalentnosti strane školske javne isprave bliže uređuje statutom univerziteta i fakulteta. U vezi sa navedenim, potrebno je obratiti se Univerzitetu te nakon toga odgovarajućem fakultetu za pitanja vezana za nostrifikaciju strane javne isprave“, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Bivši prorektor Univerziteta u Beogradu Živoslav Tešić kaže za Danas da postoji mogućnost da se strana diploma nostrifikuje bez polaganja diferencijalnih ispita i da se u svojoj ranijoj praksi kao prorektor i dekan Hemijskog fakulteta sa tim susretao. Kao primer je naveo nostrifikaciju diploma stečenih na nekim američkim univerzitetima.

On nije mogao da kaže kakvi su propisi bili na snazi u vreme kada je Stefanovićeva diploma nostrifikovana, ali napominje da je sada potrebna potvrda ENIK/NARIK centra da je strana visokoškolska ustanova, na kojoj je diploma stečena, akreditovana.

Jerkov: Laži i nelogičnosti

Potpredsednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov smatra da Stefanović time što ne može da opravda poreklo svoje diplome, dovodi u pitanje diplome svih studenata koji su diplomirali na Univerzitetu Megatrend, ali i na svim ostalim privatnim univerzitetima u Srbiji. Jerkov za Danas kaže da nikad nije dobila odgovor ni na jedan zahtev, niti na poslanička pitanja koja je postavljala u vezi sa studiranjem ministra policije. Ona ističe da se „svakom novom izjavom Stefanović i oni koji ga brane ukopavaju se sve dublje u nelogičnosti i laži u ovom slučaju“.

– Očigledno je da prosvetna inspekcija nema podršku Ministarstva da sprovede kontrolu i da ministar Šarčević i dalje namerava da štiti svoje partijske drugare, baš kao i u slučaju Visoke medicinske škole u Čupriji, iako time nanosi štetu celom obrazovnom sistemu – ocenjuje Jerkov.