U realnosti je nemoguće razdvojiti savremenu hirurgiju od viševekovnih iskustava koji su joj prethodili. Put kojim je prošla hirurgija od njenih početaka pre oko 5000 godina, predstavlja možda najveći naučni napredak u istoriji sveobuhvatne civilizacije čovečanstva. Razumevanje onoga što se trenutno spoznaje u hirurgiji u kontekstu kulturološke, ekonomske, političke i institucionalne prošlosti i sadašnjosti, zasigurno predstavlja sine qua non pravilnog i istrajnog profesionalnog napretka. Knjiga Istorija hirurgije sve ove neosporne činjenice oslikava na najpotpuniji i najbolji mogući način.

Istorija hirurgije predstavlja fascinantnu priču o evoluciji jedne od najplemenitijih i najstarijih profesija na svetu. Ovo delo, napisano na veoma profesionalan način, prati istorijski, ali pre svega i filozofski razvoj hirurgije od samih početaka ljudske civilizacije do današnjih dana, i predstavlja rezultat velikog entuzijazma i ogromnog naučnog napora prof. dr Petra Simića i njegovog sina doc. dr Aleksandra Simića (knjiga je pisana oko osam godina). Dodatnu težinu ima i činjenica da se osnova za jednu ovakvu knjigu nalazi u dugogodišnjem ogromnom radu, neprocenjivom znanju i respektabilnom životnom iskustvu velikog lekara i učitelja, kao i nesebične i iskrene pomoći njegovog sina.

Delo Istorija hirurgije, u izdanju Službenog glasnika, sadrži oko stotinu retko viđenih i kvalitetnih slika i fotografija. Napisano je jasnim i preciznim stilom i na najbolji način omogućava izuzetno zanimljiv pregled i filozofski pristup istoriji ne samo hirurgije veći celog čovečanstva i njegovog sukcesivnog razvoja. Delo portretiše sve velike umove koji su, zahvaljujući svom naučnom i intelektualnom pregalaštvu tokom dugog niza vekova, omogućili stvaranje medicine i hirurgije kakvu danas poznajemo. Na ilustracijama su predstavljeni ne samo portreti najznačajnijih hirurga u istoriji veći najznačajnije hirurške publikacije, kao i crteži i fotografije bolnica i instrumenata kroz vekove. Impozantna je i količina literature koja je korišćena tokom pisanja ove knjige, kao i način na koji je klasifikovana, uz činjenicu da su citirana i ona retka dela domaćih autora koji su se bavili ovom problematikom. Kroz jedanaest sistematično i sveobuhvatno raspoređenih poglavlja, ilustruju se najinteresantniji i najvažniji trenuci u sazrevanju hirurgije. Veću samom početku primećuje se da pored medicinsko-hirurške istoriografije kroz vekove, autori veoma detaljno obrazlažu i celokupnu istoriju civilizacije, ukazujući na međusobnu povezanost razvoja čovečanstva i medicine, odnosno hirurgije kao posledične činjenice. Ovakvim pristupom, koji prevazilazi okvire klasične istoriografije, autori su u potpunosti uspeli ne samo da naglase značaj koji je razvoj hirurgije imao za celokupno čovečanstvo, veći da ovo delo iz domena usko profesionalne bibliografije premeste u filozofsko-enciklopedijsku.

Knjiga započinje sa hirurgijom preistorijskih vremena i primitivnih tehnika, a zatim se opisuju hirurške sposobnosti i saznanja mesopotamske, stare egipatske, jevrejske, kineske i indijske civilizacije. Potom su predstavljene sofisticiranije medicinske i hirurške tehnike i saznanja starih Grka i Rimljana, a posebno je istaknut i veliki značaj koji su hirurgija Vizantije i ranog arapskog sveta imali na celokupni njen razvoj. Detaljno je opisan prelazni period svetske civilizacije, a samim tim i razvoja hirurgije, počevši od srednjeg veka preko renesanse, baroka i prosvećenog apsolutizma. Iako veoma nesvojstveno hirurzima, posebno i veoma detaljno je obrađena i problematika istorije anestezije kao i sepse i asepse. Najveće, ali i najznačajnije i najinteresantnije poglavlje posvećeno je hirurgiji XIX i prve polovine XX veka, odnosno osnivačima i začetnicima savremene hirurgije. Izuzetan značaj ovoj knjizi daje i poslednje poglavlje koje je rezervisano za sveobuhvatni detaljni i intelektualni pregled istorije hirurgije srpskog naroda od prapočetaka do sredine XX veka.

Ovo delo je napisano po svim zahtevima stručne i naučne publicistike i izuzetno je prikladno za bilo kog lekara koji traži koncizan, informativan i lako čitljiv pregled razvoja hirurgije. Prvi put napisana u našoj zemlji, ovakva studija biće od velike vrednosti kao sveobuhvatni udžbenik ne samo za hirurge veći za sve generacije studenata i lekara. Imajući u vidu stil i lakoću pisanja kao i korišćenje mnogobrojnih citata poznatih hirurga uz dodatak ličnih preferencijala i viđenja problematike, ovo delo će, i pored svoje velike naučne težine, biti veoma čitljivo i dostupno ne samo profesionalnoj medicinskoj veći široj čitalačkoj publici.

Sa velikim ličnim i profesionalnim zadovoljstvom mogu slobodno da konstatujem da Istorija hirurgije predstavlja dugo očekivano i pre svega neophodno kapitalno delo srpske hirurške istoriografije. S druge strane, ovakva jedna studija indirektno značajno osvetljava hiruršku kliničku praksu naših vremena. Hirurgija ima izuzetno cenjeno nasledstvo koje je u opasnosti da bude zaboravljeno, i ako hirurzi u budućnosti žele da budu posmatrani na način na koji to zaista i zaslužuju, ova profesija zahteva bolje razumevanje vrednosti prethodnih iskustava. Iako budućnost umetnosti, zanatstva i nauke zvane hirurgija ostaje nepoznata, ona zasigurno počiva na uzvišenoj i veličanstvenoj prošlosti, koju ovo delo oslikava na najbolji mogući način.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari