Srbija spremnija da se suoči sa posledicama klimatskih promena 1Predstavnici učesnika u projektnim aktivnostima iz Srbije Foto: A. C.

U Skoplju je, juče, okončan dvodnevni skup posvećen završetku dvogodišnjih aktivnosti projekta „Izgradnja akcione mreže otpornosti u Jugoistočnoj Evropi-See urban“ koji je sprovođen na prostorima zemalja Jugoistočne Evrope u organizaciji UNDP a koji je najvećim delom finansiran sredstvima Evropske Unije.

Projekt je bio usmeren na jačanje kapaciteta lokalnih organa i institucija koje se bave procesima prevencije i upravljanja rizicima koji su posledica klimatskih promena u šest zemalja Jugoistočne Evrope , kroz formalizaciju lokalne saradnje na nivou opština i gradova, ali i na državnom i prekograničninom nivou saradnje.

Prognoze govore da će, usled klimatskih promena, izloženost zemalja Jugoistočne Evrope elementarnim nepogodama i drugim nesrećama progresivno rasti, pa je tim veći značaj svih aktivnosti koje doprinose jačanju otpornosti lokalnih zajednica.

Na završnom skupu u Skoplju je rečeno da je realizacija projekta „See urban“ doprinela unapređenju znanja lokalnih stručnjaka u oblastima koje se tiču smanjenja rizika na lokalnom nivou od elementarnih nepogoda, ali i jačanju javne svesti o lokalnim rizicima od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i jačanju svesti o potrebi umrežavanja lokalnih aktera koji se angažuju, ili treba da se angažuju, u procesima prevencije i upravljanja vanrednim situacijama.

Završni sastanak u Skoplju je bio i prilika da predstavnici svake zemlje ponaosob predstave svoja iskustva i promene , ostvarene u predhodne dve godine , u oblasti prevencije i upravljanja vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama koje su nastale kao posledica klimatskih promena.

Iskustva i rezultate Srbije , na skupu u Skoplju , predstavljala je delegacija koju je predvodila Sandra Nedeljković ,zamenica direktora Kancelarije za javna ulaganja Vlade Srbije u kojoj su bili predstavnici UNDP za Srbiju i predstavnici lokalnih samouprava udruženih u asocijacije rečnih slivova Zapadne Morave ,Kolubare ,Velike Morave i Gornjeg Dunava-Banatski tokovi.

Partneri u relaizaciji ovog projekta u Srbiji su, pored Kanelarije za javna ulaganja Vlade Srbije , bili i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ,Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sektor za vanredne situacije ) i Stalna konferencija gradova i opština.

Čini se da su zainteresovani akteri u Srbiji ovaj projekat iskoristili kao dobar alat za udruživanje i povezivanje među brojnim sektorima, na svim nivoima organizovanja, u cilju jačanja kapaciteta kroz njihovo udruživanje. Činjenice poput nedavnih izmena Zakona o lokalnoj samoupravi koje daju novi normativni okvir, i impuls, udruživanju opština i gradova ili pak formiranje asocijacija lokalnih samouprava u rečen slivove koje su, za sada, u četri sliva, obuhvatile 55 lokalnih smouprava, što je trećina od ukupnog broja u Srbiji, rečito govore u prilog ostvarenih benefita i od realizacije projekta See urban.

„Srbija je spremnija da se i na lokalnom nivou, suoči sa elementarnim nepogodama koje su direktna posledica klimatskih promena i tome je , u predhodne dve godine doprinela i realizacija projekta „Izgradnja akcione mreže otpornosti u Jugoistočnoj Evropi-See urban“ ali i velika zainteresovanost i posvećenost ovim poslovima institucija i organizacija partnera na projektu. Značilo bi nam mnogo za dalje jačanje naših kapaciteta uključenih u borbu sa elementarnim nepogodama ako bi se ovaj projekat nastavio, u ovom ili sličnom formatu, što, prvenstveno, zavisi od Evropske Unije kojoj smo , inače , zahvalni i za dosada pruženu pomoć“, rekla je za „Danas“ Sandra Nedeljković sumirajući svoje utiske , kao vođe delegacije Srbije na sastanku u Skoplju.