U Advokatskoj komori Niš vlada “kolegijalno nezameranje” 1Doto: Pravosudna baza Jug

Protiv advokata koji su upisani u imenik niške Advokatske komore, u 2018. i 2019. godini podnete su 272 disciplinske prijave, ali je diciplinski tužilac komore na osnovu njih podigao samo deset optužnica, a disciplinski sud komore doneo svega dve osuđujuće presude. Disciplinski tužilac u tom periodu nije pokrenuo nijedan postupak po službenoj dužnosti, rezultati su istraživanja koji su predstavljeni u nedavno objavljenoj studiji o analizi rada disciplinskih organa ove komore.

“Ovako mali broj prijava od strane organa Advokatske komore Niš, kao i činjenica da za dve godine disciplinski tužilac nije pokrenuo nijedan disciplinski postupak po službenoj dužnosti, indikatori su da preovlađuje pristup ‘kolegijalnog nezameranja’. To izaziva štetne posledice na planu suzbijanja ponašanja suprotnih profesionalnim standardima rada, koje negativno utiču na poverenje građana u advokaturu i narušavaju njen ugled u javnosti“, ocenjuje autorka istraživanja Nevena Petrušić, profesorka Pravnog falulteta u Nišu.

U okviru ovog pilot istraživanja Pravosudne baze Jug analizirani su disciplinski postupci vođeni protiv advokata i advokatskih pripravnika upisanih u imenik niške Advokatske komore koji su okončani tokom 2018. i 2019. godine, nezavisno od toga kada su pokrenuti.

Osim Petrušićke, u projektu su kao istraživačice učestvovale pravnice Bojana Arsenijević i Katarina Miomirović, dok je konsultant bio Gordan Pantić, predsednik niške komore.

Prema rezultatima, najveći broj discipliskih prijava protiv advokata tokom analizirane dve godine podnela su fizička lica- 241 (88,6 odsto). Pravna lica su podnela svega šest prijava (2, 2 odsto).

Državni organi su podneli 16 disciplinskih predloga (5,8 odsto), a organi Advokatske komore svega pet (1,8 odsto).

“Prijave su podnošene isključivo protiv advokata, a ne i protiv advokatskih pripavnika. Veliki broj prijava podnet je protiv istih advokata- od 40 okončanih, a nasumično izabranih disciplinskih predmeta, čije smo radili kao studije slučajeva, 32 su se odnosila na advokate protiv kojih su i ranije podnošene prijave. Uočeno je da su komunikacijske veštine advokata protiv kojih se učestalo podnose prijave na izuzeto niskom nivou, te da kao problemi postoje nepružanje informacija klijentima na način prilagođen njihovom obrazovanju i nivou razumevanja, netaktičnost u ophodjenju, nepružanje odgovora, nedovoljna empatija, neuvažavanje činjenice da su klijenti pravni laici”, navodi Petrušić.

Istraživanje je pokazalo da je disciplinski tužilac niške komore u ovom periodu odbacio čak 250 disciplinskih prijava (94,69 odsto), a podigao optužnicu po službenoj dužnosti u deset slučajeva (3,78 odsto). Dve optužnice su povučene (0,75 odsto).

“Odbacivanje prijava od strane disciplinskog tužioca je prilično učestala pojava- od 40 predmeta koje smo radili kao studije slučajeva prijava je odbačena u 34, od kojih u osam zbog relativne ili apsolutne zastarelosti pokretanja disciplinskog postupka. Takođe, retko su pribavljana dodatna objašnjenja, obaveštenja i dokazi, a u odlukama o odbacivanju prijava su navođena oskudna obrazloženja. Čest argument za odbacivanje prijava je ‘nepostojanje štete za podnosioca prijave’. Ni u jednom disciplinskom postupku nije istaknut zahtev za izricanje privremene zabrane bavljenja advokaturom”, navodi Petrušić.

Disciplinski sud je u istraživanom periodu izrekao, izuzev dve osuđujuće, i dve oslobađajuće presude.

Tokom 2018. godine doneo je i dve presude kojima se optužba odbija zbog zastarelosti pokretanja disciplinskog postupka, koja inače nastupa po proteku šest meseci od saznanja za učinjenu povredu, a u svakom slučaju po proteku dve godine od učinjene povrede.

Izrekao je ukupno dve novčane kazne, a nije izrekao opomenu, niti brisanje iz imenika advokata.

Istraživanje je pokazalo i da se veliki broj disciplinskih postupaka (84,25 odsto) okonča u istoj godini u kojoj su oni i pokrenuti.

Statistički povoljna slika efikasnosti disciplinskih organa je uveliko rezultat velikog broja odbačenih disciplinskih prijava, ocenjuju istraživači.

Advokatska komora Niš ne osporava podatke, ali negira deo tumačenja u istraživanju

Advokatska komora Niš nakon prvog javnog objavljivanja ovakvih podataka nije negirala njihovu tačnost, ali je navela da do zastarelosti pokretanja disciplinskih postupaka nije došlo zbog neažurnosti disciplinskog tužioca i disciplinskog suda komore, već „zbog zakonskih rokova i odlučivanja u drugom stepenu“.

Advokatska komora je, takođe, ocenila da su tvrdnje u istraživanju da su rešenja kojima se odbacuju prijave građana protiv advokata oskudna- “paušalne i proizvoljne”, pošto rešenja sadrže „sve što zakon propisuje“.

Komora je istu ocenu iznela i za nalaz u istraživanju da na sajtu Advokatske komore nema dovoljno informacija o disciplinskom postupcima, tvrdeći da takvih podataka ima.

Advokatska komora Niš pokriva jugoistok Srbije

Niška Advokatska komora je jedna od devet takvih komora u Srbiji, i treća po veličini, posle Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Vojvodine.

Ona pokriva područje viših sudova u Nišu, Pirotu, Vranju, Prokuplju i Leskovcu.

U imenik advokata upisano je 1.155 advokata, i to 617 u Nišu, 197 u Vranju, 181 u Leskovcu, 58 u Pirotu, 66 u Prokuplju, 36 u Aleksincu i tri na Kosovu.

 

Građani nedovoljno znaju o disciplinskoj odgovornosti advokata

U studiji se navodi da su građani nedovoljno upoznati sa ovlašćenjima i obavezama advokata, posebno sa načinom obračuna naknada i nagrada za rad advokata.

Oni su takođe nedovoljno informisani o disciplinskoj odgovornosti advokata i cilju disciplinskog postupka, o rokovima zastarelosti za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, navodi se u studiji.

Više informacija iz ovog grada pogledajte na posebnom linku.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari