Rodna perspektiva u pravu 1Foto: Beta/Miloš Miškov

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je nosilac i koordinator prestižnog evropskog projekta „Nov kvalitet u obrazovanju za rodnu ravnopravnost – Strateško partnerstvo za kreiranje master studijskog programa – Pravo i rod“.

U strateškom partnerstvu s univerzitetima u Kadizu (Španija), Palermu (Italija, LUMSA), Orebru (Švedska) i Sarlandu (Nemačka, Europa Institut), Univerzitet u Beogradu je angažovan na izgradnji master studijskog programa rodno kompetentnih i rodno osetljivih studija prava u okvirima pomenutog trogodišnjeg Erazmus Plus projekta Evropske komisije.

U maju je trebalo da se održi skup posvećen radu na studijskom programu/kurikulumu ovog master programa i na silabusima za pojedine predmete.

Taj skup je morao da bude odložen za novembar zbog okolnosti vezanih za pandemiju kovid 19, ali je beogradski Pravni fakultet organizovao 25. maja međunarodnu onlajn konferenciju „Rodno kompetentno pravničko znanje“, koja je okupila istraživačke timove sa partnerskih univerziteta i širi međunarodni auditorijum.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je pozdravila učesnike ovog skupa.

Teme rodno kompetentnog pravničkog znanja u raznim pravnim disciplinama su još uvek nedovoljno poznate i nedovoljno prisutne u pravničkom obrazovanju.

Cilj konferencije je bio da pomogne istraživačkim timovima sa partnerskih univerziteta u njihovom radu na projektu izgradnje studijskog programa Pravo i rod.

Predavanja na konferenciji su imala dvojak metodološki pristup i cilj – da ukažu na specifičnosti rodno osetljivog znanja u pojedinačnim granama prava, kao na primer u građanskom, porodičnom i krivičnom pravu, kao i da doprinesu konceptualnim razjašnjenjima važnih pitanja rodnog identiteta, i preispitivanju pitanja jednakosti, slobode, vladavine prava, odnosa privatno-javno, odnosa moći, nasilja, ugovora iz rodne perspektive.

Učesnice

Konferenciju je moderirala profesorka Dragica Vujadinović sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Učestvovali su: sutkinja Federalnog saveznog ustavnog suda Nemačke – profesorka Susanne Baer sa temom „Rod i pravo: Koncepti – kontroverze – promene“; profesorka prava i rodne i socijalne politike na Londonskoj školi ekonomije – Nicola Lacey govorila o temi „Rod i zločin: Žene i odgovornost“. Oblast porodičnog prava i rodne ravnopravnosti je predstavila profesorka prava i socio-pravnih studija sa Kent univerziteta u Londonu – Rosemary Claire Hunter. Segment konferencije koji se ticao feminističog presuđivanja i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava relevantnog za feminističku pravdu su predstavile profesorka javnog prava Pravnog fakulteta Univerzitetskog koledža u Londonu – Silvia Suteu i sutkinja Evropskog suda za ljudska prava – profesorka Ivana Jelić.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari