Help Desk za podršku turizmu u Zaječaru 1Foto: RARIS

Turističkim poslenicima istočne Srbije od skora je u Zaječaru na raspolaganju Help Desk za podršku turizmu koji radi u okviru Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije . Na ovom mestu, pored ostalih, mogu se dobiti informacije vezane za izvore finansiranja, korišćenje platforme e-Turista i digitalni marketing.

Help Desk je uspostavljen u okviru projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ koji finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ, a sprovodi GIZ.

– Korisnici usluga Help Deska mogu biti preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, udruženja, registrovana poljoprivredna gazdinastva, seoska turistička domaćinstva i fizička lica koji posluju u oblasti turizma – hoteli, restorani, turističke agencije, kategorisan smeštaj u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima) i u pratećim delatnostima (stari zanati i suveniri, kreativne industrije, industrija razonode, rekreacija, vinarije i destilerije – objašnjavaju u RARIS-u.

Kažu takođe i da svi koji već rade ili planiraju da započnu posao u oblasti turizma ili u domenu pratećih usluga ovde mogu da dobiju potrebne informacije o nacionalnim programima podrške za razvoj turizma.

– U novouspostavljenom Help Desku biće dostupne i će konsultacije za digitalnu platformu e-Turista i u ovom centru će se takođe organizovati i obuke, a teme će biti digitalni marketing, dostupni programi za finansiranje za projekte iz turizma i pripreme za investicije u oblasti turizma – kaže projektni menadžer iz RARIS-a Zoran Milovanović.

Help Desk biće na raspolaganju i lokalnim samoupravama kao podrška za korišćenje platforme e-Turista.