Vlada usvojila uredbe o radu elektronske uprave 1Sa ranijih sednica Foto: FoNet/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici više uredbi kojima se preciznije uređuje oblast rada elektronske uprave.

Kako je saopšteno, Uredbom o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave organizuju se odgovarajući poslovi i radni zadaci, kako bi se uspostavila elektronska uprava i obaveza da se imenuje administrator za poslove koji se obavljaju elektronskim putem.

Prema Vladi, neophodno je da kadrovi imaju adekvatnu stručnost, iskustvo i kvalifikacije za administrativne i upravljačke poslove, koje odgovaraju standardima u elektronskoj upravi. Svi poslovi obuhvaćeni tom uredbom obavljaće se u okviru postojećeg broja zaposlenih, navodi se u saopštenju i dodaje da će primenom te uredbe biti uspostavljena jedinstvena elektronska pisarnica, kojom će se omogućiti evidencija o podnetim elektronskim podnescima i osigurati informaciona bezbednost podataka.

Vlada je usvojila i Uredbu o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunakacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na mrežu. Mreža elektronske uprave, kako je navedeno, uspostavlja se imajući u vidu intenzitet i brzinu unapređenja tehnologije, a čijom će se primenom dostići neophodni organizacioni i tehnički standardi. Članovi Vlade usvojili su Uredbu o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanje i ukidanje pristupa Servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava. Tom uredbom propisan je sadržaj Portala eUprava kao skup usluga koje obezbeđuju prijem, prenos i obradu elektronskih podnesaka, odnosno elektronsku pisarnicu, informacije o statusu predmeta i predviđenim rokovima za odlučivanje, kao i dostavljanje obaveštenja i odluka organa u Jedinstveni elektronski sandučić.

Portal eUprava sadrži Katalog postupaka i Katalog veb servisa, kao i softversko rešenje za elektronsko plaćanje preko Portala eUprava-ePlaćanje. Uredbom o načinu rada Portala otvorenih podataka propisano je da je organ dužan da na tom portalu objavljuje otvorene podatke iz delokruga svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu. Pristup podacima biće omogućen bez naknade. Usvajanjem Uredbe o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa povećava se pouzdanost i ažurnost podataka na veb prezentaciji, koja će biti dostupna i na mobilnim uređajima i pristupačna svakome, posebno osobama sa invaliditetom. Građanima i privredi omogućava se elektronska dostupnost najrazličitijih servisa po principu pune transparentnosti i pruža prilika da utiču na javni život iskazivanjem stava u vezi sa funkcionisanjem državne uprave, piše u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari